Archive for the 'Çevre' Category

Türkiye süper güç olur *

petrol_kuyusu.jpgEnerji liginde dünya oyuncusu olarak ortaya çıkmak her ülkeye büyük imkanlar sağlayabilir.

Türkiye dünya enerji politikasında büyük bir oyuncu olma yolunda hızla yürüyor. İran’la yapılan doğalgaz anlaşması ülkemizi hem üretici hem de dağıtıcı ülke konumuna götürüyor. Üstelik o alandan sağlanan doğalgaz ile Avrupa’nın da ihtiyacı sağlanacak. Bunun altyapısı hazır. Doğalgazın yanı sıra Türkiye petrol piyasasında da önemli bir oyuncu durumunda şimdi. Türk şirketi Genel Enerji’nin (bu şirket gazetemizin de bünyesinde bulunduğu Çukurova grubu bünyesindedir) Kuzey Irak’ta Taq-Taq sahasında yapmakta olduğu çalışmalar sonucunda kuyuların üretim kapasitesi daha şimdiden gündelik 100 bin varili aştı.

Görüldüğü gibi bugüne kadar enerji konusunda sadece tüketici- ithalci durumunda olan ülkemiz, kısa sürede üretici ve dünya piyasasında ciddi bir oyuncu olmaktadır.

Bu yeni gelişme Türkiye’ye süper güç olmak imkanını verebilecek potansiyele sahiptir. Eğer Türkiye bugünkü ekonomik gelişme istikrarını sürdürürse, enerji oyunculuğu rolünü de katarak kısa sürede dünyanın en güçlü ve önemli ülkelerinden birisi olabilir.

Okumaya devam edin ‘Türkiye süper güç olur *’

Reklamlar

İstanbul’un yaşam kalitesi 128 kentten 104. sırada

ist1.jpgİngiltere’de yayımlanan haftalık siyaset ve ekonomi dergisi The Economist’in hazırladığı dünya kentlerindeki ”yaşam kalitesi” endeksinde İstanbul 104. sırada yer aldı.

İstanbul, geçen yılki 102. sıradaki yerinden iki sıra gerileyerek 104. sıraya düşmüş oldu.

Dünya kentlerinin değerlendirilmesi sırasında Economist araştırmacıları tarafından 5 ana kriter göz önünde tutuldu. Bu kriterlerin istikrar, sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri, kültür ve çevre ile altyapı olduğu bildirildi.

Okumaya devam edin ‘İstanbul’un yaşam kalitesi 128 kentten 104. sırada’

“En Mutlu Ülkeler” sıralamasında Türkiye

mutluluk_s.jpg0XFORD ve Cambridge üniversitelerinin kriterlerine göre yapılan geleneksel “En Mutlu Ülkeler” sıralamasında Türkiye, 95 ülke arasında 67’nci sırada yer aldı.

Gelir, eğitim, beslenme kalitesi, seçim özgürlüğü, cinsiyet eşitliği gibi kriterlerle belirlenen mutluluk endeksinde Türkler 10 puan üzerinden 5.2 puan aldı. Dünyanın en mutlu insanlarının yaşadığı ülke 10 üzerinden 8.2 puanla Danimarka olurken Zimbabve, Tanzanya gibi fakir ülkeler son sıralarda yer aldı. ABD 17, Yunanistan 42, Ermenistan ise 91’inci sıraya yerleşti.

Yusuf Halaçoğlu’na tarihçilerden destek

Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu’nun kendisini ‘Kürt Alevi’ olarak gösteren Ermeniler ve Kürtleşen Türkler’le ilgili açıklamalarına tarihçilerden de destek geldi

Tarihçilerden destek: Amerikan Ulusal Arşivi, Prof. Dr. Halaçoğlu’nu doğruluyor

İnönü Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Cöhce, Halaçoğlu’nun “100 bin mühtedi (dönme) Ermeni var” bilgisini Amerikan Ulusal Arşivi’nin de doğruladığını söylerken, Gazi Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kazım Yaşar Kopraman ise “O, belgesiz konuşmaz” dedi.

Kayseri’de katıldığı bir sempozyumda yaptığı konuşmayla tartışmaların odağına yerleşen TTK Başkanı’nın açıklamalarını değerlendiren Prof. Dr. Salim Cöhce, Halaçoğlu’nun söylediklerinin tamamen doğru olduğunu kaydetti. Halaçoğlu’nun söyledikleri yeni olmadığını da belirten Prof. Dr. Cöhce, “Bu işle uğraşan tarihçilerin bildiği konulardır. TTK Başkanı bunu dillendirmek suretiyle gündeme taşıyarak büyük bir görevi yerine getirdi. Bizim açımızdan da bu işlerin yolu açılmış oldu.” dedi. Cöhce, Amerikan Ulusal Arşivi’nde yer alan bir belgede de, Ermenilerin dünyadaki sayısı 817 bin olarak verildiğini belirtirken “Bu sayıda Milletler Cemiyeti verilerine göre, İslam’a geçmeye zorlanan 95 bin Ermeni’nin yer almadığı ifade edilmekte. Bu durumda, 100 bin mühtedi rakamı gerçeğe yakın.” diye konuştu. Ayrıca bugün kendini Arap ve Kürt aşireti zanneden aşiretlerin büyük bir kısmının da Türk aşireti olduğunu söyleyen Cöhce, “Örneğin Malatya yöresinde Kürtçe konuşan Boranlılar, Karahanlılara bağlı büyük bir Türkmen grubudur.” diye konuştu.

Gazi Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kazım Yaşar Kopraman, Halaçoğlu’nun tartışmaya neden olan sözleriyle ilgili ‘O belgesiz konuşmaz’ dedi. Kopraman, Halaçoğlu’nun Osmanlı’daki aşiretlerle konusundaki en önemli uzmanların başında geldiğine dikkat çekti. Halaçoğlu’nun ifadelerinin daha önce yabancı bilim adamlarınca da yazıldığını anlatan Kopraman, “Bunu, Türklük, Kürtlük, Alevilik değil tarihî bir mesele olarak ele almak lazım. Bazı çevreler meseleye yanlış yaklaşıyorlar. İnsanımız okumadığı için, sanki ilk defa duyuyor gibi linç etmeye kalkıyor.” dedi.

‘TTK Başkanı birilerinin nasırına bastı’

Türk Eğitim-Sen Kayseri 2. No’lu Şube Başkanı Ali İhsan Öztürk, bizzat dinlediği Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Yusuf Halaçoğlu’nun konuşmasında yadırganacak bir tarafın bulunmadığını söyledi. Öztürk, “Halaçoğlu, ne Alevileri ne de Kürtleri aşağılayan bir tek cümle kullanmadı. Tepkiler anlamsız. Halaçoğlu, memleketi bölüp parçalayanların nasırına basmış olmalı ki bu kadar gürültü kopartılıyor. Eğer bu görüşlere katılmıyorsanız siz de belgelerinizi sunar, bu görüşü çürütürsünüz.” diye konuştu. Türk Eğitim-Sen İstanbul Bölge Başkanı Yard. Doç. Dr. Hanefi Bostan, TTK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu’nun sözlerinin çarpıtılarak, linç edilmek istendiğini söyledi. Bostan, ‘derin alınganlık gösteren kampanya sahiplerini kınadıklarını’ bildirdi. [ZAMAN]

Halaçoğlu’nun amacı ne?

Fransız Marksist düşünür Althusser’in ” Devletin İdeolojik Aygıtları ” kavramından daha önce söz etmiştim. Bunların Türkiye’deki somut karşılıklarından biri Türk Tarih Kurumu’dur. Bu kuruluş ‘normal’ dönemlerde olabildiğince bilimsel kaygılarla çalışır. Araştırmalar yapılır, sempozyumlar düzenlenir, kitaplar yayınlanır. (Hoş, Cumhuriyet’in 84 yıllık tarihinde kaç yıl, kaç dönem için ‘normal’ sıfatı kullanılabilir; o da ayrı bir tartışma konusu.) Kriz zamanlarında ya da devletin yeni bir politika gütmeye karar verdiği dönemlerde ise tavır değiştirir. Söz konusu politikanın ideolojik alt yapısını hazırlamak üzere harekete geçer.
Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Yusuf Halaçoğlu’nun son günlerdeki demeçleri bana bir bilim adamının “hakikati ortaya çıkarma” çabasından daha çok, önümüzdeki dönemde yürürlüğe konacak bir politikanın meşruiyetini sağlama hazırlığı olarak gözüktü.

Olayı özetleyeyim:

Geçenlerde ‘ Türk Tarihi ve Kültüründe Avşarlar’ konulu sempozyuma katılan Prof. Halaçoğlu, birçok kişiyi şaşırtan şöyle bir açıklama yaptı: ” Müslümanlığı kabul etmiş ve kendisini Türk olarak kabul etmiş insanlar gelip Anadolu’ya yerleşmiştir. Dolayısıyla bunları bir mozaik olarak kabul etmek, farkına varmadan ülke içerisinde de birtakım gruplaşmalara neden olmaktadır. Bu konuda özellikle siyasetçilerin çok dikkatli olması gerekir. Araştırmalarımızda Kürt diye bildiğimiz insanların aslında yapısal olarak ‘ Türkmen asıllı’ olduğunu, ‘Kürt Alevi’ olarak bilinen vatandaşların ise ‘ Ermeni kökenli’ olduğunu gördük. Ülkeyi bölmeye çalışan TİKKO ve PKK terör örgütlerinin içinde yer alan insanların birçoğu Ermeni dönmesi Kürtlerden oluşuyor. TİKKO ve PKK hareketi bizim bildiğimiz gibi Kürt hareketi değildir.”
Tepkilerin ardından “yanlış anlaşıldığını” söyleyen Prof. Yusuf Halaçoğlu, ” Bütün Kürtler, Türkmen’dir ya da bütün Alevi Kürtler, Ermeni kökenlidir ” iddiasında bulunmadığını; ” Kürtlerin yüzde 30 kadarının Türkmen olduğunu ” belirtti.
Ardından da şöyle dedi: “Elbette bütün Alevi Kürtler de Ermeni değildir… 1915’te sürülmemek için Müslümanlığa geçen Ermenilerin sayısı 1920’lerde 100 bin kadardı… 1936-37 yıllarında ise devlet bu kişileri ev ev tespit etmişti. Listeler elimde.”

Geçerken bir not: Geçen yıl katıldığım bir sempozyumda, daha sonra katledilecek olan Hrant Dink de vardı. Dink sohbet sırasında, bugün MüslümanTürk olarak tanınan 500 bin civarında kişinin köken olarak Ermeni olduğunu söylemişti.

Ben Halaçoğlu’nun söylediklerine baktığımda birkaç cümleyi önemsiyorum:
1) “Türk toplumuna mozaik demek yanlıştır. Politikacılar dikkat etsin.”
2) “Kimin Ermeni kökenli olduğunu biliyoruz.” Sonra da ekliyor: “Elimde liste var. Ama bunu hiçbir zaman açıklamayacağım. Yaşadıkları huzuru bozamam. Bu bir tehdit olarak algılanmasın.”
3) “Terör örgütleri TİKKO ve PKK, Ermeni kökenli Kürtlerden oluşuyor. Bunlar Kürt hareketi değildir.”

Bence… Yukarıda da belirttiğim gibi, bunların hiçbiri ” masum “, ” doğaçlama ” sözler değil. Prof. Yusuf Halaçoğlu herhangi bir tarihçinin “bilimsel” ve “nesnel” merakıyla değil, belli bir program, bir hedef, bir ideoloji dahilinde bu açıklamaları yapıyor.
Benim genel tahminim şöyle: Halaçoğlu’nun sağladığı ‘veriler’, öncelikle 22 Temmuz seçimleriyle Meclis’e giren Demokratik Toplum Partisi’ne (DTP) karşı kullanılacak.
Kullanılacak ama nasıl?
DTP’yi suçlamak için mi? Yoksa PKK ile olan ” gönül ilişkisini ” koparmaya teşvik etmek için mi?
Bunu bilebilmek için şu sorunun cevabını vermek gerekiyor: ABD, Irak’tan çekildiğinde Türkiye, oradaki Kürt oluşumuyla kavga mı edecek, işbirliği mi yapacak? Bu sorunun cevabı aynı zamanda AKPbürokrasi ilişkilerini de belirleyecek. [Emre Aköz – Sabah]

Halaçoğlu; Türk ismi alan 100 bin Ermeni’nin listesi elimde, ama açıklamam

Türk Tarih Kurumu Başkanı (TTK) Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, Kayseri’deki sempozyumda yaptığı konuşmadaki sözlerinin çarpıtıldığını söyledi. 
 
Ses kaydı olduğunu belirten Halaçoğlu, “Konuşmamda, ‘Tehcirden kurtulmak için kendini Kürt ve Alevi olarak gösteren Ermeniler var.’ dedim. Olmak ayrı, göstermek ayrıdır.” açıklamasında bulundu. Prof. Dr. Halaçoğlu ayrıca, elinde ‘100 bin Ermeni dönmesinin’ listesinin bulunduğunu; ancak bunu açıklamayacağını aktardı.

Türk Tarih Kurumu Başkanı (TTK) Yusuf Halaçoğlu, kamuoyunda tartışmaya sebep olan sözlerine açıklık getirmek için bir basın toplantısı düzenledi. Türkiye’nin çok önemli sorunları olduğunu ve bu sıkıntıların üzerine gidebilmek için birtakım araştırmalar yapmak gerektiğini belirten Prof. Dr. Halaçoğlu, “Birileri bağırabilir, birileri çağırabilir, birileri istifa isteyebilir, her şey olabilir. Bunların bir önemi yok. Ben bir tarihçiyim.” diye konuştu. Hiçbir konuda belge göstermeden konuşmadığını dile getiren Halaçoğlu, Kayseri’deki konuşmasının çarpıtıldığını ve yargısız infaz yapıldığını söyledi. Sempozyumda 8-10 yıldır süren bir çalışmasından söz ettiğini aktaran Halaçoğlu, “Konuşmamın ses kaydı elimde. Orada, Türkiye’de Alevilerin yüzde 99’unun Türkmen olduğunu, tehcirden kurtulmak isteyen Ermenilerin Anadolu’da kalmak için kendilerini ‘Kürt Alevi’ olarak gösterdiğini söyledim.” diye konuştu. Prof. Dr. Halaçoğlu ayrıca, terör örgütü PKK’nın nereden üye aldığına da dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

Kürtlerin varlığını redetmediğinin altını çizen Prof. Dr. Halaçoğlu, “Kürtlerin Türkmen olduğunu söylemedim. ‘Bugün kendini Kürt olarak bilen bazı ailelerin 16. yüzyıl kayıtlarına göre Türkmen olduğu görülüyor’ dedim. Bu, ‘Kürtler yok’ demek midir? Anadolu’da 1,5 milyon Ermeni yaşıyordu. Neredeler bunlar gerçekten? Ben bunu araştırdım. Yoksa Ermeniler, Kürtler, Türkler diye araştırmadım.” açıklamasında bulundu. Halaçoğlu, çalışmasında bugün kendisini Kürt olarak gösteren aşiretlerin 16. yüzyılda Türkmen olarak gözüktüğünü hatırlattı. TBMM’de ilk grup toplantısında kendisini bölücük yapmakla suçlayıp istifa çağrısı yapan DTP Grup Başkanı Ahmet Türk’e de konuşmasında cevap veren Halaçoğlu, “Haklarında gazetelerde çıkan yalan yanlış haberler karşısında kendileri istifa edecekler mi?” dedi. Yusuf Halaçoğlu, TTK’dan sadece 388 YTL maaş aldığını, istifa etse bile çalışmalarını sürdüreceğini söyledi. Yusuf Halaçoğlu, ayrıca elinde 100 bine yakın Ermeni dönmesinin isim isim listesinin olduğunu anlattı. ABD’de yapılan bir araştırmanın 6. sayfasını basın mensuplarına gösteren Halaçoğlu, “Burada aslen Ermeni olup da hangi Kürt aşireti adı altında Anadolu’da kalanların listesini veriyor. Bunları görmezden mi geleyim? Bu elimde de bir dosya var. Bu da dönmelerin listesi. Mahallesine, köyüne, evine varıncaya kadar isim isim. Eski ismi nedir, yeni ismi nedir? Hangi evde otururlara varıncaya kadar, resmi belgeler. Ben bunları açıklamadım. İsim de söylemedim. Ama bunlar işte Alevi Kürt olarak kendilerini tanıtan kişiler. Yani havadan atmıyorum. Kişileri suçlamıyorum. İsim anmıyorum. Açıklamayacağım.” dedi. Halaçoğlu’nun Kayseri’deki sempozyumda, “Kürtler Türkmen kökenli, Alevi Kürtler Ermeni asıllıdır.” dediği ileri sürülmüştü.

Küresel ısınmayı durdurmak için yapabileceğimiz 10 basit katkı

>>> Küresel ısınmayı durdurmak için siz de birşeyler yapabilirsiniz.

İşte, karbondioksit salınımını azaltmak için gerçekleştirebileceğiniz 10 basit katkı ve bunları yaptığınızda ne kadar karbondioksit tasarrufu sağlayabileceğinizin hesabı…

1- Ampulünüzü değiştirin:

Standart akkor ampulünüzü tasarruf ampulü ile değiştirin, yılda 75 kg. karbondioksit tasarrufu sağlayın.

2- Daha az araba kullanın:

Her zamankinden daha sık yürüyün, bisiklet kullanın ve toplu taşıma araçlarından daha çok faydalanmaya özen gösterin. Araba kullanmadığınız her iki kilometre için 0.75 kg. karbondioksit tasarruf edeceksiniz.

3- Geri dönüşüme katkıda bulunun:

Evinizden çıkan çöplerin sadece yarısını geri dönüştürerek yılda bin 200 kg. karbondioksit tasarrufu sağlayabilirsiniz.

4- Lastiklerinizi kontrol edin:

Düzgün şişirilmiş lastiklerle litre başına aldığınız yol yüzde 3 oranında artacaktır. Her 4 litre benzin tasarrufu, 10 kilo karbondioksiti atmosferimizden uzak tutar.

5- Daha az sıcak su kullanın:

Suyu ısıtmak için çok fazla enerji gerekmektedir. Daha az su tüketen bir duş başlığı ile 175 kg., giysilerinizi soğuk ya da ılık suda yıkayarak da 250 kg. karbondioksit tasarrufu sağlayabilirsiniz.

6- Ambalajları fazla olan ürünlerden kaçının:

Çöpünüzü yüzde 10 oranında azaltarak 600 kg. karbondioksit tasarrufu yapabilirsiniz.

7- Su ısıtıcınızı ayarlayın:

Isıtıcınızı kışın iki derece aşağı, yazın iki derece yukarı ayarlayın. Bu basit ayarlamayla yılda bin kg. karbondioksit tasarrufu sağlayabilirsiniz.

8- Bir ağaç dikin:

Bir ağaç ömrü boyunca bir ton karbondioksit emer.

9- Çözümün parçası olun:

Harekete geçmek ve daha fazla bilgi almak için [http://www.iklimkrizi.net]’i ve [http://www.kuresel-isinma.org] ziyaret edin.

10- Herkese anlatın:

Küresel ısınmayla ilgili bildiklerinizi çevrenize anlatın.


Blog içi arama

Blogumuzun tüm içeriğini aşağıdaki arama çubuğunu kullanarak inceleyebilirsiniz.

Popüler Yazılar

Sayaç

  • 33.139 . Kişisiniz

Arşiv –

Reklamlar